Gewoan Lekker by Nanne

06-52718201

Swingoerd 29 8731 CV Wommels

nannedusselaar@live.nl

Frysk Kampioenskip Fierljeppen

FK Fierljeppen Winsum

Frysk Kampioenskip Fierljeppen

Gewoan Lekker en Sambrini Pizzas zijn aanwezig bij de Friese Kampioenschappen Fierljeppen en het Ljeppersfeest bij de schansen in Winsum!

Foto: ANP

Evenement Details

Organisator : Fryske Fierljep Boun

Startdatum: : 04/09/2021

Einddatum : 04/09/2021

Tijd : 13:00

Meer over het evenement : Evenement Info

Evenement Locatie

Locatie : Fierljepschansen Winsum (Frl.)

Adres : Skâns 12a, 8831 XS Winsum (Frl.)

Website : https://fierljeppen.frl/