Gewoan Lekker by Nanne

06-52718201

Swingoerd 29 8731 CV Wommels

nannedusselaar@live.nl

Afhaal/Bezorgservice

Gewoan Lekker - BBQ Smoker

Afhaal/Bezorgservice

Vrijdag en Zaterdag 22+23 Oktober staat onze Foodtruck aan De Lange Baan 4 te Wommels! Dit is op het industrieterrein tegenover Dierenartspraktijk It Griene Hert.

Bestel nu online! bekijk hier ons actuele aanbod en klik hier voor onze betalings- en leveringsvoorwaarden.

Afhalen aan De Lange Baan 4 in Wommels of bezorgen op het door jou gewenste tijdstip – te selecteren op de bestel/afrekenpagina.

Wij bezorgen in Wommels, Arum, Baaium, Baard, Boazum, Bolsward, Britswert, Burgwerd, Easterein (Gem. SWF), Easterlittens, Franeker, Hartwerd, Hichtum, Hidaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Kûbaard, Leons, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Schettens, Schraard, Spannum, Tzum, Waaksens, Winsum (Frl.), Witmarsum, Wiuwert en Wjelsryp.

Graag tot ziens bij Gewoan Lekker!

Event Details

Organizer : Gewoan Lekker

Start Date : 22/10/2021

End Date : 23/10/2021

Time : 14:00

Event Venue

Venue : Gewoan Lekker

Address : De Lange Baan 4 | 8731 DZ Wommels

E-mail : nannedusselaar@live.nl

Phone : 06-52718201