Gewoan Lekker by Nanne

06-52718201

Swingoerd 29 8731 CV Wommels

nannedusselaar@live.nl

Afhaal/Bezorgservice

Gewoan Lekker - BBQ Smoker

Afhaal/Bezorgservice

Heerlijke gerechten van Gewoan Lekker, afhalen of thuisbezorgd.

Bestel nu online! bekijk hier ons actuele aanbod en klik hier voor onze betalings- en leveringsvoorwaarden.

Afhalen aan De Lange Baan 4 in Wommels of bezorgen op het door jou gewenste tijdstip – te selecteren op de bestel/afrekenpagina.

Wij bezorgen in Wommels, Arum, Baaium, Baard, Boazum, Bolsward, Britswert, Burgwerd, Easterein (Gem. SWF), Easterlittens, Franeker, Hartwerd, Hichtum, Hidaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Kûbaard, Leons, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Schettens, Schraard, Spannum, Tzum, Waaksens, Winsum (Frl.), Witmarsum, Wiuwert en Wjelsryp.

Graag tot ziens bij Gewoan Lekker!

Evenement Details

Organisator : Gewoan Lekker

Startdatum: : 01/11/2021

Einddatum : 31/12/2021

Tijd : 14:00

Evenement Locatie

Locatie : Gewoan Lekker

Adres : De Lange Baan 4 | 8731 DZ Wommels

E-mail : nannedusselaar@live.nl

Telefoon : 06-52718201