Gewoan Lekker by Nanne

06-52718201

Swingoerd 29 8731 CV Wommels

nannedusselaar@live.nl

Afhaal/Bezorgservice

Gewoan Lekker - BBQ Smoker

Afhaal/Bezorgservice

Heerlijke gerechten van Gewoan Lekker, afhalen of thuisbezorgd.

Bestel nu online! bekijk hier ons actuele aanbod en klik hier voor onze betalings- en leveringsvoorwaarden.

Afhalen aan De Lange Baan 4 in Wommels of bezorgen op het door jou gewenste tijdstip – te selecteren op de bestel/afrekenpagina.

Wij bezorgen in Wommels, Arum, Baaium, Baard, Boazum, Bolsward, Britswert, Burgwerd, Easterein (Gem. SWF), Easterlittens, Franeker, Hartwerd, Hichtum, Hidaard, Hinnaard, Húns, Iens, Itens, Kûbaard, Leons, Lollum, Longerhouw, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Schettens, Schraard, Spannum, Tzum, Waaksens, Winsum (Frl.), Witmarsum, Wiuwert en Wjelsryp.

Graag tot ziens bij Gewoan Lekker!

Event Details

Organizer : Gewoan Lekker

Start Date : 13/01/2022

End Date : 27/03/2022

Time : 14:00

Event Venue

Venue : Gewoan Lekker

Address : De Lange Baan 4 | 8731 DZ Wommels

E-mail : nannedusselaar@live.nl

Phone : 06-52718201